Kancelaria Windykacyjno-Prawna PREVENTUM Sp. z o.o.

profesjonalnie i skutecznie zajmuje się obrotem wierzytelnościami

Dlaczego my?

Mamy przyjemność zaoferować Państwu usługi Kancelarii Windykacyjno – Prawnej PREVENTUM Sp. z o.o. która w osobach właścicieli i pracowników od ponad 20 lat swoje doświadczenie koncentruje w działaniach kompleksowej obsługi firm w zakresie zarządzania, windykacji oraz obrotu należnościami.
W odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby i wymagania klientów wyszliśmy naprzeciw, gwarantując cały pakiet usług i narzędzi związanych z zarządzaniem portfelem wierzytelności.
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże i sektory gospodarki z terenu całego kraju a my wyspecjalizowaliśmy się przede wszystkim w świadczeniu usług windykacji i prewencyjnej obsługi wierzytelności. Działania naszej firmy oparte są na wypracowanych i ciągle udoskonalanych technikach negocjacji z dłużnikami. Poprzez zastosowanie nacisków psychologicznych, odpowiedniej motywacji dłużnika, niestandardowych rozwiązań prawnych i wykorzystania pozycji trzeciej strony w sporze osiągamy bardzo wysoką skuteczność, już na etapie polubownym. Działania zmierzające do odzyskania wierzytelności są prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz elementarnych zasad moralnych i etycznych funkcjonujących w branży windykacyjnej.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.
Mamy nadzieję, że w wyniku naszych działań odniesiecie Państwo wiele korzyści, a my zyskamy możliwość zaprezentowania atutów Kancelarii Windykacyjno - Prawnej PREVENTUM Sp. z o.o.
 
Zapraszamy do współpracy!
Zespół Kancelarii
Windykacyjno-Prawnej
Preventum Sp. z o.o.

Szukasz rozwiązań?

Kompleksowa obsługa windykacyjna i prewencyjna to najpełniejsza, przynosząca najwięcej korzyści i preferowana przez nas forma współpracy. W ramach umowy o stałej współpracy najefektywniej można rozwiązać problemy wynikające z nieterminowego regulowania wymagalnych płatności przez kontrahentów. Prowadzone przez nas działania zmierzają do rozwiązania spraw już powstałych począwszy od polubownych negocjacji a w razie konieczności poprzez postępowanie nakazowe i postępowanie egzekucyjne. Proponujemy podpisanie umowy, w ramach której uzyskujecie Państwo szereg korzyści z niej wynikających np. spłatę zadłużenia bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy, pieczątkę prewencyjną. Umowa o stałej współpracy jest przygotowana dla podmiotów gospodarczych, które chcą usystematyzować zarządzanie swoimi wierzytelnościami i szybko reagować na problem opieszałych lub nieuczciwych kontrahentów.
Podstawowym walorem tej umowy jest stała opłata miesięczna, której wysokość jest uzależniona od ilości zleceń.

Nasza oferta

Poparta ponad 20-latnim doświadczeniem w branży

Windykacja należności

Zapewniamy Państwu obsługę na każdym etapie procesu windykacji – polubownym, sądowym i egzekucyjnym oraz sprawujemy nadzór nad pracą komorników. Po otrzymaniu od Państwa listy dłużników, których zbyciem jesteście zainteresowani (lista ta powinna zawierać: nazwę dłużnika i adres, wysokość zadłużenia, terminy wymagalności, etap prawny), Kancelaria nasza dokona rozpozna możliwości windykacji przez nas tych należności. Po wnikliwym wywiadzie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową wraz z projektem umowy. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż do momentu skutecznego wyegzekwowania środków od dłużnika, nasi nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Wynagrodzenie naszej Kancelarii stanowi zawarte w umowie dyskonto od wartości kwot odzyskanych. Reasumując: wszelkie koszty poniesione w czasie procesu rozpoznania i windykacji dłużnika są po naszej stronie.

Windykacja zagraniczna

Windykacja zagraniczna to skuteczne odzyskanie należności na terenie Europy na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Możliwe jest, aby wierzyciel z Polski mógł prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi, który wyjechał z kraju i aktualnie przebywa za granicą. W tym celu należy najpierw uzyskać odpowiednie orzeczenie sądowe przed sądem polskim w trybie postępowania o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego a następnie na podstawie odpowiednich dokumentów wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu zajmującego się w danym Państwie prowadzeniem egzekucji.

Odzyskaj to co Twoje!

Nie wahaj się! Zacznij dochodzić swoich należności skutecznie już dziś!

Zakup wierzytelności

Zakupu wierzytelności dokonujemy na warunkach zależnych głównie od sytuacji prawnej i kondycji finansowej dłużników. Oferta wykupu dotyczy wierzytelności nieprzedawnionych, wobec podmiotów posiadających zdolność do spłaty zobowiązań. Wycenę wykonujemy po dokładnej analizie dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Zakup wierzytelności następuje poprzez zawarcie umowy przenoszącej własność wierzytelności na rzecz naszej Kancelarii, która dokonuje zapłaty na wskazane konto zbywcy.

Oddłużanie

Usługa wykupy długu ta polega na przeprowadzeniu transakcji cesji wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, któremu dłużnik będzie dokonywał spłat zobowiązania. Kwota zakupu długu może być znacznie niższa od wartości wierzytelności. Oszczędności mogą sięgać nawet 70% zadłużenia.

Odszkodowania

Kupujemy odszkodowania majątkowe powstałe na skutek uszkodzenia pojazdów. Wycenę wykonujemy po dokładnej analizie kosztorysu naprawy. Uzyskamy odszkodowania osobowe powstałe na skutek wypadku komunikacyjnego, losowego, w pracy, w rolnictwie czy błędu medycznego.

Napisz do nas

Szybki kontakt

Kancelaria Windykacyjno-Prawna
Preventum Sp. z o.o.

Pl. Słowiański 1 pok. 306
59-220 Legnica

tel. (+48) 76 721 05 80
fax (+48) 76 721 05 81
biuro@preventum.pl

REGON:    366548119
NIP:    6912523328
KRS:    0000663313

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2024 Preventum.pl